Geen slimme meter op deze EAN

Ik krijg de melding: geen slimme meter op deze EAN. Waarom kan ik niet deelnemen?

Om te kunnen monitoren wordt gebruikgemaakt van de slimme meter in de meterkast. Uit deze meter kunnen ieder kwartier de meterstanden voor elektriciteit uitgelezen worden en ieder uur de standen voor aardgas. Zelf data aanleveren is niet mogelijk. Het proces is geautomatiseerd en we kunnen geen extra data toevoegen. We hebben de data die uit de slimme meter komt nodig.