Analysemethode

Analysemethode

We ontvangen regelmatig vragen over de manier waarop we de gegevens analyseren. Hieronder wordt kort uitgelegd hoe we uw slimme meterdata gebruiken om te bepalen hoe warmtepompen presteren.

Hoe werkt de analyse?

Voor dit onderzoek gebruiken we uitsluitend gegevens van uw slimme meter; elektriciteit en indien van toepassing aardgas. Daarnaast vragen we op het aanmeldformulier aanvullende informatie over uw woning, zoals woningtype, isolatiegraad, aantal gezinsleden en type warmtepomp.

Met enkel de slimme meterdata zien we alleen het totale energieverbruik en hebben we geen direct inzicht in het verbruik van de warmtepomp. Toch kunnen we wel degelijk een indicatie krijgen van de prestaties van de warmtepomp. Dit doen we door de energiegegevens te combineren met de buitentemperatuur en de zoninstraling. Door uw elektriciteitsverbruik of -teruglevering te vergelijken met de zoninstraling, zien we of u PV-panelen hebt en hoeveel deze produceren. Daarnaast kunnen we op dagen waarop niet gestookt wordt het ‘basisenergieverbruik’ zien voor bijvoorbeeld verlichting en huishoudelijke apparatuur. Ook het energieverbruik voor warm water (elektriciteit of gas) kunnen we in de zomermaanden bepalen.

Door de PV-productie, basisverbruik en (eventueel) elektriciteit voor warm water te scheiden, kunnen we in de winter zien welk verbruik er overblijft voor de warmtepomp.

Deze aanpak geeft een goede schatting van het energieverbruik van de warmtepomp. Ook de warmtevraag van een woning kunnen wij inschatten door te kijken naar de woningeigenschappen. Bij een hybride warmtepomp gebruiken we bovendien het gasverbruik om een nog nauwkeurigere bepaling van de warmtevraag in de woning te kunnen maken.


Het is – uiteraard – nauwkeuriger om per woning exact te meten wat de warmtepomp verbruikt en hoeveel warmte geproduceerd wordt. We hebben in dit project echter een bewuste keuze gemaakt uitsluitend met slimme meterdata te werken. Dit geeft voldoende mogelijkheden om een analyse te maken, maar is ook heel eenvoudig toe te passen voor een groot aantal woningen.

Welke resultaten zoeken we?

We voeren twee verschillende soorten analyses uit:

1. Afnameprofielen van warmtepompen

Voor netbeheerders is het interessant om te zien hoe woningen met warmtepompen zich gedragen: zijn er grote elektriciteitspieken te verwachten in de wintermaanden? Fluctueert de energievraag sterk, of is die juist relatief stabiel? Hebben woningen met een warmtepomp vaak PV-panelen?

Dit soort vragen beantwoorden we door te kijken naar het energieprofiel van de hele woning op verschillende momenten in het jaar. Het gaat er daarbij om dat we begrijpen hoe een ‘typische’ woning met een warmtepomp zich gedraagt op het energienetwerk.

Met de informatie over het elektriciteitsverbruik van warmtepompen en het totale elektriciteitsverbruik op piekmomenten kunnen netbeheerders inschatten welke profielen woningen mogelijk netverzwaring vereisen.

2. Prestaties van warmtepompen

Met behulp van de methode die hierboven beschreven is, kunnen we inschatten wat de efficiency van warmtepompen is. Ook hier maakt het niet uit of uw woning goed of slecht geïsoleerd is, welk afgiftesysteem er aanwezig is, of dat u zeer zuinige apparatuur hebt. Het gaat er om dat we begrijpen welke prestaties een warmtepomp kan leveren in een ‘typische’ woning. We monitoren woningen met een heel goede isolatie, maar ook woningen met een relatief lage isolatiegraad. Gezamenlijk geven alle woningen een beeld van de prestaties die een warmtepomp kan leveren onder verschillende omstandigheden.

Resultaten vergelijken

We vergelijken vervolgens alle analyses voor verschillende typen warmtepompen en voor verschillende woningen en gezinssamenstellingen. Zo wordt het mogelijk op basis van de eigenschappen van een woning te voorspellen wat de prestaties van de warmtepomp kunnen zijn en hoe de woning zich kan gedragen op het netwerk.