Analysemethode

Analysemethode

We ontvangen regelmatig vragen over de manier waarop we de gegevens analyseren. Hieronder wordt kort uitgelegd hoe we uw slimme-meter-data gebruiken om te bepalen hoe warmtepompen presteren.

Hoe werkt de analyse?

Voor dit onderzoek gebruiken we uitsluitend gegevens van uw slimme meter (elektriciteit en eventueel aardgas). Daarnaast vragen we op het aanmeldformulier enkele gegevens van uw woning, zoals woningtype, isolatiegraad, aantal gezinsleden en type warmtepomp.

Met enkel de slimme-meter-data zien we alleen het totale energieverbruik en hebben we geen direct inzicht in het verbruik van de warmtepomp.

Toch kunnen we wel degelijk een indicatie krijgen van de prestaties van de warmtepomp. Dit doen we door de energiegegevens te combineren met de buitentemperatuur en de zon-instraling. Door uw elektriciteitsverbruik of -teruglevering te vergelijken met de zon-instraling, zien we of u PV-panelen hebt en hoeveel deze produceren. Daarnaast kunnen we op dagen waarop niet gestookt wordt het ‘basisenergieverbruik’ zien voor bijvoorbeeld verlichting en huishoudelijke apparatuur. Ook het energieverbruik voor warm water (elektriciteit of gas) kunnen we in de zomermaanden bepalen.

Door de PV-productie, basisverbruik en (eventueel) elektriciteit voor warm water te scheiden, kunnen we in de winter zien welk verbruik er overblijft voor de warmtepomp.

Deze aanpak geeft een goede schatting van het energieverbruik van de warmtepomp. Ook de warmtevraag van een woning kunnen wij inschatten door te kijken naar de woningeigenschappen. Bij een hybride warmtepomp gebruiken we bovendien het gasverbruik om een nog nauwkeurigere bepaling van de warmtevraag in de woning te kunnen maken.


Het is – uiteraard – nauwkeuriger om per woning exact te meten wat de warmtepomp verbruikt en hoeveel warmte geproduceerd wordt. We hebben in dit project echter een bewuste keuze gemaakt uitsluitend met slimme-meter-data te werken. Dit geeft voldoende mogelijkheden om een analyse te maken, maar is ook heel eenvoudig toe te passen voor een groot aantal woningen. We verwachten uiteindelijk honderden deelnemers te krijgen. Voor zoveel woningen is het ondoenlijk en onbetaalbaar om specifieke meet-apparatuur te plaatsen.

Wat voor resultaten zoeken we?

We voeren twee verschillende soorten analyses uit:

1. Afnameprofielen van warmtepompen

Voor netbeheerders is het interessant om te zien hoe woningen met warmtepompen zich gedragen: zijn er grote elektriciteitspieken te verwachten in de wintermaanden? Fluctueert de energievraag sterk, of is die juist relatief stabiel? Hebben woningen met een warmtepomp vaak PV-panelen?

Dit soort vragen beantwoorden we door te kijken naar het energieprofiel van de hele woning op verschillende momenten in het jaar. Het is daarbij niet van belang of de prestaties van de warmtepomp heel goed zijn of juist niet. Het gaat erom dat we begrijpen hoe een ‘typische’ woning met een warmtepomp zich gedraagt op het energienetwerk.

Met die informatie kunnen netbeheerders beter inschatten of zij in bepaalde wijken mogelijk zwaardere elektriciteitsnetten moeten aanleggen.

2. Prestaties van warmtepompen

Met behulp van de methode die hierboven beschreven is, kunnen we inschatten wat de efficiency van warmtepompen is. Ook hier maakt het niet uit of uw woning goed of slecht geïsoleerd is, of dat u zeer zuinige apparatuur hebt. Het gaat er om dat we begrijpen welke prestaties een warmtepomp kan leveren in een ‘typische’ woning. We monitoren woningen met een heel goede isolatie, maar ook woningen met een relatief slechte isolatie. Gezamenlijk geven alle woningen een beeld van de prestaties die een warmtepomp kan leveren onder verschillende omstandigheden.

Resultaten vergelijken

We vergelijken vervolgens alle analyses voor verschillende types warmtepompen en voor verschillende woningen en gezinssamenstellingen. Zo wordt het mogelijk op basis van de eigenschappen van een woning te voorspellen wat de prestaties van de warmtepomp kunnen zijn en hoe de woning zich kan gedragen op het netwerk.