Privacyverklaring

Privacyvoorwaarden

Installatiemonitor neemt uw privacy en gegevens zeer serieus, hieronder een korte uitleg over hoe Installatiemonitor met uw gegevens omgaat, waarom we de gegevens opslaan en uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is Installatiemonitor?

Installatiemonitor.nl is gebouwd om informatie te geven over het monitoren van de prestaties van warmtepompen via de slimme meter. Bewoners die over een slimme meter beschikken kunnen zich via de website aanmelden om deel te nemen aan het project. Via de website is geen toegang mogelijk tot de gegevens. Alle gegevens die verzameld worden, worden direct op de server verwerkt en (waar mogelijk anoniem) opgeslagen.

Installatiemonitor.nl is een project van Business Development Holland BV. Het kantoor van BDH bevindt zich aan Stationsplein 128, 3844 KR Harderwijk. Installatiemonitor.nl wordt gebouwd door IT Firm B.V. te Harderwijk en kan met betrekking tot privacy gezien worden als hetzelfde bedrijf.

Installatiemonitor heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt deze functionaris bereiken via info@installatiemonitor.nl.

Welke gegevens verzamelt Installatiemonitor over u?

Bij het bezoeken van de website van Installatiemonitor worden enkele cookies geplaatst, voor zover uw browser deze niet blokkeert. Dit zijn technische cookies om de website te kunnen laten werken en enkele cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en op basis daarvan te kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon.

We verzamelen geen gegevens voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld.

Als u zich aanmeldt voor deelname aan het monitoringsproject, verzamelen wij via Installatiemonitor verschillende persoonsgegevens. Bij aanmelding geeft u daarnaast toestemming om vanaf het moment van aanmelding tot en met 30 juni 2026 uw slimme energiemeter uit te lezen. Deze meetgegevens worden niet via Installatiemonitor verzameld, maar direct door onze servers opgehaald bij uw netbeheerder. Deze meetgegevens worden versleuteld opgeslagen zodat het niet meer mogelijk is ze tot uw woning te herleiden.

Hieronder vindt u een overzicht met de persoonsgegevens die wij verzamelen, Installatiemonitor probeert alleen de echt nodige gegevens te verzamelen. Mocht u vragen hebben over deze gegevens, neem dan contact op met Installatiemonitor.

Gegevens Gebruiksdoel
Naam, adres, e-mail Bij aanmelding voor Installatiemonitor. Het opslaan van deze gegevens is verplicht om uw toestemming voor het uitlezen van de slimme meter altijd te kunnen controleren.
EAN-code slimme meter, metercode De EAN-code en de metercode vormen samen het ‘digitale adres’ van uw slimme meter. Deze codes moeten worden opgeslagen om uw slimme meter te kunnen uitlezen.
Gegevens over uw woning en installatie Bij aanmelding voor Installatiemonitor vragen we u (optioneel) enkele gegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt om de data die we uit de slimme meter verzamelen te kunnen relateren aan de eigenschappen van de woning en de installatie. Deze gegevens worden via Installatiemonitor verzameld en daarna direct anoniem opgeslagen, zodat ze niet meer tot uw woning te herleiden zijn.
E-mail (bij aanmelding nieuwsbrief en/of bewonerspanel) Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan we enkel uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen.

Indien u zich opgeeft voor het bewonerspanel, slaan we enkel uw gegevens op om de enquêtes te kunnen sturen.

Indien u aangeeft de benchmark te willen ontvangen, worden enkel op het moment van versturen ervan het e-mailadres en de pdf/uw persoonlijke benchmark gekoppeld.

Hoe verkrijgt Installatiemonitor uw gegevens?

Installatiemonitor slaat enkel gegevens van u op indien u zich registreert voor deelname aan het onderzoek, of indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of aanmeldt voor het bewonerspanel.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Installatiemonitor over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw (persoons)gegevens, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Installatiemonitor. U kunt verzoeken dat Installatiemonitor uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Toestemming intrekken

U kunt op ieder moment uw deelname aan het onderzoek stopzetten. Uw persoonsgegevens worden dan zo snel mogelijk verwijderd.

U kunt op ieder moment uw inschrijving voor de nieuwsbrief stopzetten. Uw e-mailadres wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Reactie door Installatiemonitor

Een verzoek kan verstuurd worden naar de helpdesk (info@installatiemonitor.nl). Installatiemonitor zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Installatiemonitor een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Installatiemonitor uw verzoek afwijst, geven wij in ons antwoord aan waarom het verzoek wordt afgewezen.

Kunnen deze privacyvoorwaarden worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyvoorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen. Uiteraard informeren wij u als we de privacyvoorwaarden aanpassen.

Waar kan ik terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyvoorwaarden en de wijze waarop Installatiemonitor.nl uw gegevens gebruikt, dan kun u een e-mail sturen naar de helpdesk (info@installatiemonitor.nl). Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Installatiemonitor uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar de helpdesk. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.