Eindrapportage Installatiemonitor 1.0

Eindrapportage Installatiemonitor 1.0: Hybride warmtepomp is een uitstekende transitietechnologie

Een hybride warmtepomp levert een significante besparing op aan aardgasverbruik en draagt zo direct bij aan het verminderen van CO₂-emissie. Dat blijkt uit de eindresultaten van het monitoringstraject Installatiemonitor. Met de huidige gas- en elektriciteitsprijzen leidt de aanschaf van een hybride warmtepomp voor vrijwel alle typen woningen direct tot een besparing op de energierekening. Wordt daarbij ook nog de huidige ISDE subsidie meegenomen, dan is de terugverdientijd van een hybride warmtepomp in acht jaar goed haalbaar. Dat maakt een hybride warmtepomp een uitstekende transitietechnologie voor de Nederlandse woningbouw. Klik hier om het eindrapport te downloaden.

Een hybride warmtepomp voorziet volgens de eindresultaten van Installatiemonitor in de praktijk in 60% van de gemiddelde jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming. De overige 40%, evenals de tapwatervraag, wordt ingevuld door de gasketel. Voor iedere kubieke meter aardgas die op deze manier bespaard wordt, gebruikt de warmtepomp 2,35 kWh elektriciteit. Dat betekent een SCOP van gemiddeld 3.8. De SCOP is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte in de woning tegenover het elektriciteitsverbruik, gemiddeld over een jaar. Gezien de huidige energietarieven is een hybride warmtepomp een economisch gunstige oplossing. Bovendien is de technologie goed toepasbaar in een breed scala aan woningen; van oud tot nieuw en groot tot klein. Een beter geïsoleerde woning leidt wel tot betere prestaties. Dat maakt dat een hybride warmtepomp een stimulans is om meer energiebesparende maatregelen door te voeren en zo meer te besparen. Met mogelijk als doel een aardgasvrije woning.

Warmtepomp zorgt voor extra belasting op het net

Bij een grootschalige uitrol van hybride warmtepompen moet wel rekening worden gehouden met de belasting van het elektriciteitsnet. Binnen dit project is de netbelasting van de warmtepompen ongeveer gelijk gebleken aan de belasting van de geïnstalleerde zonnepanelen. Aangezien gemiddeld in Nederland fors minder dan 93% van de woningen zonnepanelen heeft, is de belasting van (hybride) warmtepompen op het net aanzienlijk. All-electric warmtepompen belasten het net ongeveer 50% meer dan hybride warmtepompen. Grootschalige adoptie van hybride warmtepompen (zoals een wijkaanpak) of de grootschalige installatie van PV-panelen, leidt in veel gevallen tot een noodzakelijke netverzwaring. Gemeenten die grootschalig in willen zetten op (hybride) warmtepompen wordt aangeraden dit in goed overleg met de lokale netbeheerder te doen.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de eindrapportage van het eerste onderzoek van Installatiemonitor.

Eindrapportage Installatiemonitor
Persbericht eindrapportage Installatiemonitor