Informatie

Informatie over het project

Doel van het project

Doel van het monitoringstraject is het achterhalen van de praktijkprestaties van warmtepompsystemen in Nederland. Dit is voor de overheid van belang om beleid rondom CO₂-uitstoot te kunnen maken en monitoren. Daarnaast is deze kennis van belang voor beheerders van het elektriciteitsnetwerk.

Hoe werkt het?

Om te kunnen monitoren wordt gebruikgemaakt van de slimme meter in uw meterkast. Uit deze meter kunnen ieder kwartier de meterstanden voor elektriciteit uitgelezen worden en ieder uur de standen voor aardgas. Deze standen kunnen wij inzien zodra u toestemming hebt gegeven. Ook ontvangen we graag uw toestemming om inzicht in de meterstanden van de afgelopen 13 maanden te verkrijgen. Hiermee is het mogelijk een goede vergelijking te maken met de oude energie-opwekker.

Daarnaast hebben we een aantal gegevens nodig, zoals het type woning en de samenstelling van het huishouden. In combinatie met de lokale buitentemperaturen kunnen analyses gemaakt worden van de prestaties van warmtepompen en de bijbehorende verbruiksprofielen van huishoudens met warmtepompen. Het onderzoek loopt tot 30 juni 2021.

Initiatiefnemers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wil onderzoek doen naar de prestaties van warmtepompen. Dit monitoringstraject wordt gecoördineerd in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties (Enpuls, Gasterra, Gasunie, Liander, N-tra, Stedin, Techniek Nederland) en uitgevoerd door Business Development Holland (BDH).

Meedoen?

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar eigenaren van woningen met een geïnstalleerde warmtepomp, die hebben gebruikgemaakt van ISDE subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie).

Bij interesse gaat u naar het aanmeldformulier en voert u uw gegevens in (let op: aanmelden is niet meer mogelijk). Na aanmelding en bevestiging starten wij de monitoring en hoeft u niets meer te doen. Mocht u tussentijds willen stoppen, dan kan dat altijd, zonder opgaaf van reden. Vul dan het afmeldformulier in.

Voorwaarde voor deelname is dat u een slimme meter in uw meterkast heeft. Heeft u deze nog niet en wilt u wel meedoen aan het monitoringstraject, dan kunt u via uw netbeheerder een slimme meter aanvragen. Let op: hieraan zijn wel kosten verbonden, maximaal € 71,80. Zodra de slimme meter is geplaatst, kunt u zich alsnog aanmelden voor het onderzoek.

Uw privacy

Bij aanmelding geeft u expliciet toestemming de verbruiksgegevens van uw slimme meter te gebruiken. Daarbij is het nodig uw adres, contactgegevens en de EAN-code van uw elektriciteitsmeter te registreren. Deze persoonsgegevens worden NIET gedeeld en na afloop van het onderzoek worden alle persoonsgegevens vernietigd. Ook als u tussentijds besluit te stoppen, worden uw persoonsgegevens direct vernietigd. In de privacyverklaring leest u hoe wij het een en ander borgen.

Alle meetgegevens uit uw slimme meter en de antwoorden op de vragen bij uw aanmelding worden opgeslagen onder een niet-herleidbare code en volledig geanonimiseerd. Er is tijdens of na het onderzoek nooit een koppeling mogelijk tussen de data en uw persoonsgegevens. Om die reden kunnen we geen meetgegevens verstrekken over uw persoonlijke energieverbruik. Na afloop van het project worden de anonieme data voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar gesteld.

Op de hoogte blijven?

Wij communiceren met u per e-mail uitsluitend over de aanmeld- of afmeldprocedure van het onderzoek. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het onderzoek naar de prestaties van warmtepompen? Dan kunt u zich apart inschrijven voor onze nieuwsbrief.