Informatie

Informatie over het project

Doel van Installatiemonitor

Doel van Installatiemonitor is het achterhalen van de praktijkprestaties van warmtepompsystemen in Nederland. Dit is voor de overheid van belang om beleid rondom CO₂-uitstoot te kunnen maken en monitoren. Daarnaast is deze kennis van belang voor beheerders van het elektriciteitsnetwerk. Dit onderzoek is een vervolg op een eerder uitgevoerd onderzoek. De eindrapportage van de eerste Installatiemonitor vindt u hier. 

Hoe werkt het?

Om te kunnen monitoren wordt gebruikgemaakt van de slimme meter in uw meterkast. Uit deze meter kunnen ieder kwartier de meterstanden voor elektriciteit uitgelezen worden en ieder uur de standen voor aardgas. Deze standen kunnen wij inzien zodra u toestemming hebt gegeven. Ook hebben we dan meteen inzicht in de meterstanden van de afgelopen 13 maanden. Hiermee is het mogelijk een goede vergelijking te maken met de oude energie-opwekker.

Aanvullend hebben we een aantal gegevens nodig, zoals het type woning en de samenstelling van het huishouden. In combinatie met de lokale buitentemperaturen kunnen analyses gemaakt worden van de prestaties van warmtepompen en de bijbehorende verbruiksprofielen van huishoudens met warmtepompen. Het onderzoek loopt tot 30 juni 2026.

Benchmark
Als dank voor uw medewerking kunnen wij u jaarlijks een benchmarkrapport toesturen, waarin u het energieverbruik en de prestatie van de uw warmtepomp van uw woning kunt vergelijken met andere woningen. Daarnaast ontvangt u na het afronden van de metingen een eindrapport over het energieverbruik voor- en na de installatie van de warmtepomp. In dit rapport kunt u ook zien hoe uw woning met een warmtepomp presteert ten opzichte van vergelijkbare typen huishoudens en woningen.

Bewonerspanel
Een extra optie is deelname aan een bewonerspanel. Als deelnemer van het bewonerspanel ontvangt u 1 keer per jaar een vragenlijst. De enquête staat los van de data die gebruikt wordt voor het onderzoek en is volledig anoniem. Doel van deze enquête is dat we naast inzicht in de prestaties van warmtepompen een beeld krijgen van de ervaringen van huishoudens met een warmtepomp. Bijvoorbeeld de comfortbeleving en hoe u het installatieproces heeft ervaren.

 

Initiatiefnemers

Installatiemonitor 3.0 is een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Netbeheer Nederland en Techniek Nederland en wordt uitgevoerd door adviesbureau BDH.

Meedoen?

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar eigenaren van woningen met een hybride of all-electric warmtepomp, die een slimme meter in de meterkast hebben.

Bij interesse gaat u naar het aanmeldformulier en voert u uw gegevens in. Na aanmelding en bevestiging starten wij de monitoring en hoeft u niets meer te doen. Het onderzoek loopt tot 30 juni 2026. Mocht u tussentijds willen stoppen, dan kan dat altijd, zonder opgaaf van reden. Vul dan het afmeldformulier in.

 

Uw privacy

Bij aanmelding geeft u expliciet toestemming de verbruiksgegevens van uw slimme meter te gebruiken. Daarbij is het nodig uw adres, contactgegevens en de EAN-code van uw elektriciteitsmeter te registreren. Deze persoonsgegevens worden NIET gedeeld en na afloop van het onderzoek worden alle persoonsgegevens vernietigd. Ook als u tussentijds besluit te stoppen, worden uw persoonsgegevens direct vernietigd. In de privacyverklaring leest u hoe wij het een en ander borgen.

Alle meetgegevens uit uw slimme meter en de antwoorden op de vragen bij uw aanmelding worden opgeslagen onder een niet-herleidbare code en volledig geanonimiseerd. Geeft u zich enkel op voor deelname aan het onderzoek, dan is er tijdens of na het onderzoek nooit een koppeling mogelijk tussen de data en uw persoonsgegevens. Na afloop van het project worden de anonieme data voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar gesteld.

Benchmark
Kiest u voor de optie jaarlijks een benchmarkrapport te willen ontvangen, dan worden op het moment van versturen ervan enkel het e-mailadres en de resultaten van de benchmark van uw woning aan elkaar gekoppeld, niet de data van uw slimme meter en enquête.

Bewonerspanel
Daarnaast is het mogelijk deel te nemen aan een bewonerspanel. Als deelnemer van het bewonerspanel ontvangt u 1 keer per jaar een vragenlijst. Hiervoor wordt enkel uw e-mailadres gebruikt. De enquête staat los van de data die gebruikt wordt voor het onderzoek en is volledig anoniem.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het onderzoek? Dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.