Monitoring prestaties van warmtepompen

Monitoring prestaties van warmtepompen

Installatiemonitor doet onderzoek naar de prestaties van (hybride) warmtepompen in Nederlandse woningen en de invloed van warmtepompen op het elektriciteitsnet. Het eerste project is begin 2022 afgerond. Het huidige onderzoek richt zich niet alleen meer op de prestaties van warmtepompen, maar biedt daarnaast onder andere inzicht in welke factoren een rol spelen bij de prestaties van warmtepompen. En in welk type woningen warmtepompen worden toegepast. Aanvullend daarop willen we inzicht krijgen in de impact van warmtepompen op het elektriciteitsnet.

Heeft u een warmtepomp en wilt u meewerken aan het onderzoek? Meld u aan via het aanmeldformulier.
Enige extra voorwaarde voor deelname is dat uw woning een slimme meter heeft.

Als dank voor uw medewerking kunt u jaarlijks een benchmark ontvangen, waarin u het energieverbruik en de prestatie van de uw warmtepomp van uw woning kunt vergelijken met andere woningen. Daarnaast ontvangt u na het afronden van de metingen een eindrapport over het energieverbruik voor- en na de installatie van de warmtepomp. In dit rapport kunt u ook zien hoe uw woning met een warmtepomp presteert ten opzichte van vergelijkbare typen huishoudens en woningen.

Bewonerspanel

Een extra optie binnen Installatiemonitor is deelname aan het bewonerspanel. Als deelnemer van het bewonerspanel ontvangt u 1 keer per jaar een vragenlijst. De enquête staat los van de data die gebruikt wordt voor het onderzoek en is volledig anoniem. Doel van deze enquête is dat we naast inzicht in de prestaties van warmtepompen een beeld krijgen van de ervaringen van huishoudens met een warmtepomp. Bijvoorbeeld de comfortbeleving en hoe u het installatieproces heeft ervaren. Aan het eind van de vragenlijst vindt u de optie om u aan te melden voor het bewonerspanel.

Initiatiefnemers

Logo BDH
RVO
Techniek Nederland
Logo_Netbeheer Nederland_CMYK