Tussenrapportage

Tussenrapportage installatiemonitor

In 2019 is het project Installatiemonitor gestart. Om inzicht te krijgen in de praktijkprestaties van warmtepompen, is een meetcampagne opgezet bij enkele honderden woningen. Inmiddels is er ongeveer een jaar lang data verzameld. Van de deelnemende woningen heeft ca. 70% een hybride warmtepomp en ca. 30% een all-electric installatie. Daarnaast beschikt driekwart van de deelnemende woningen over een PV-installatie.

De tussentijdse rapportage laat enkele (voorlopige) resultaten zien van het onderzoek, vooruitlopend op het definitieve rapport in de zomer van 2021. Klik hier voor de download van de tussenrapportage Installatiemonitor.