Sneak preview: resultaten extreem koude week

Sneak preview resultaten extreem koude week

De lente breekt langzaam aan, maar de tweede week van februari was zeer koud, met temperaturen tot onder de -10 °C. Wat betekent dit voor de inzet van warmtepompen? In de sneak preview resultaten extreem koude week 2021 vindt u een eerste overzicht van de metingen van Installatiemonitor in die zeer koude week. Een uitgebreide rapportage over de hele meetperiode volgt in de zomer van 2021.

Hybride warmtepompen

Voor wat betreft hybride warmtepompen is er nauwelijks verschil in elektriciteitsverbruik tussen een gemiddelde winterdag en de extreme winterperiode. Je zou kunnen verwachten dat de netbelasting zelfs minder wordt bij extreme koude. De warmtepompprestaties worden immers slechter bij lagere buitentemperaturen, en op een gegeven moment is het zinvoller om de warmtepomp uit te schakelen. Dit effect zien we echter niet terug in de data. Het lijkt erop dat de aansturing van de hybride systemen over het algemeen het warmtepompdeel van de installatie niet compleet afschakelt.

De maximale netbelasting ligt voor een gemiddelde woning op ca. 1.5 tot 2 kW. Iets hoger dan de capaciteit van het elektriciteitsnet. Als de penetratie van hybride systemen in een woonwijk niet al te snel stijgt, is dit goed op te vangen. Hybride warmtepompen bieden dus een mooie gelegenheid om woningen duurzaam te verwarmen, zonder dat de netbelasting snel onhoudbaar wordt.

All-electric warmtepompen

En de impact van de all-electric warmtepompen op het net bij extreme kou? De belasting is in de koudste week ca. 1 tot 1.5 kW hoger dan gemiddeld in de winter. In de nacht blijft de afname op een hoog niveau ‘hangen’. Het is echter duidelijk dat er géén grootschalige inzet van elektrische bijstook plaatsvindt. Deze bijstook kan het afnameprofiel gemakkelijk nog 2 of 3 kW hoger maken, en dit zien we gelukkig niet.

Klik hier voor de download van de sneak preview.